Internet Telephony Service Providers

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους τύπους εξοπλισμού και στις άδειες που…

Unified Communications Features & Benefits

Οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications - UC) είναι ένα γρήγορα…

Proprietary vs Open source IP PBX’s

Οι δυνατότητες και η μείωση λειτουργικού κόστους των IP PBX's έναντι των συμβατικών…

Microsoft vs Linux OS

Σε αυτό το άρθρο ακολουθεί ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ανάμεσα στα…

Open Source, Licensed & Proprietary Software

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους τύπους εξοπλισμού και στις άδειες που…