Ένας ITSP παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, που στηρίζονται σε VoIP τεχνολογίες, μέσω Internet.

Οι ITSP’s χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος πρωτοκόλλων (όπως SIP, H.323, MGCP κ.α.), με σκοπό να καλύπτουν τη συμβατότητα επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό κατασκευαστών VoIP / UC συστημάτων.

Μια επιχείρηση μπορεί να συνδεθεί με έναν ITSP’s μέσω cloud ή συμβατού IP PBX.
Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα χρήσης ITSP’s έναντι συμβατικών παρόχων τηλεφωνίας είναι τα εξής:

  • Μικρές χρεώσεις κλήσεων, σε σχέση με τους παραδοσιακούς παρόχους τηλεπικοινωνιών.
  • Ελάχιστα έως μηδενικά πάγια χρήσης τηλεφωνικών αριθμών.
  • Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας ανά τηλεφωνικό αριθμό, αποφεύγοντας τη χρήση ακριβών και πολύπλοκων κυκλωμάτων.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ICT υποδομή σας.


σύμφωνα με τις custom ανάγκες και το budget σας

επικοινωνία

Είναι προαπαιτούμενο να υπάρχει υποδομή QoS (Quality of Service), τόσο εσωτερική δικτυακή όσο και στο router σύνδεσης στο Internet, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα jittering και delay (καθυστέρηση μεταφοράς πακέτων VoIP που συνεπάγεται “κενά” ομιλίας).

Παράδειγμα:

Έστω μια εταιρία με ανάγκη επικοινωνίας 10 καναλιών φωνής.  Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαζόταν 5 ISDN κυκλώματα ή 1 PRI κύκλωμα, ένα τηλεφωνικό κέντρο με αντίστοιχο module συνδεσιμότητας και πάγια χρήση κυκλωμάτων από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών.  Μέσω ενός ITSP χρειάζεται την αγορά 1 γραμμής με όσους τηλεφωνικούς αριθμούς και κανάλια φωνής, ένα συμβατό IP PBX και υποδομή που υποστηρίζει QoS, χωρίς χρήση πάγιου χρόνου ομιλίας.