Σε αυτό το άρθρο ακολουθεί ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, βάσει επίσημης βιβλιογραφίας και εμπειρίας, ανάμεσα στα λειτουργικά συστήματα (O.S) της Microsoft & Linux, που αφορούν τη μηχανογράφηση επιχειρήσεων και όχι χρήση οικιακών H/Y.

A. Microsoft Operating Systems


Πλεονεκτήματα
 • Administration overhead

Το γραφικό περιβάλλον (GUI) και τα έτοιμα εργαλεία μειώνουν το χρόνο διαχείρισης (administration) και παρακολούθησης λειτουργιών (reporting & auditing).

 • Software compatibility

Οι περισσότερες εταιρίες κατασκευής εφαρμογών παρέχουν πλήρη συμβατότητα και επικοινωνία με Microsoft λειτουργικά συστήματα (O.S’s).

 • Official Support

Ανάλογα με τα επίπεδα πρόσβασης στη γνωσιακή βάση δεδομένων (knowledge base) της Microsoft, η οποία εξαρτάται από βαθμό συνεργασίας & πιστοποιήσεων, υπάρχει η δυνατότητα για αξιόπιστη και άμεση τεχνική υποστήριξη.

 • .NET Framework

Το .NET framework απλουστεύει την ανάπτυξη αυτοματισμών (scripts) και εφαρμογών σε visual basic ή .NET γλώσσα προγραμματισμού.

 • Φιλικό και διαδεδομένο GUI περιβάλλον

Η διαδεδομένη χρήση και πολυετή παρουσία των Microsoft O.S. στους οικιακούς Η/Υ, βοηθά τους χρήστες να είναι περισσότερο εξοικειωμένοι στη χρήση τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μειονεκτήματα
 • Κόστος απόκτησης και αναβάθμισης

Θα πρέπει ο τελικός χρήστης να γνωρίζει το σύστημα αδειοδότησης,  το χρόνο ζωής των προϊόντων (μέχρι στιγμής 3 τελευταίες εκδόσεις) και το κόστος αναβαθμίσεων σε μελλοντικές εκδόσεις.

 • Υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας σε hardware.

Τα O.S. της Microsoft έχουν πληθώρα λειτουργιών και συνήθως γραφικών στοιχείων, με σκοπό να ικανοποιούν ευρύτερο κοινό και αποτέλεσμα να έχουν υψηλές απαιτήσεις σε hardware.  Πολλά από αυτά συνήθως δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία αρκετών χρηστών.

 • .NET Framework

Το θετικό χαρακτηριστικό συμβατότητας και απλοποίησης του .ΝΕΤ framework, έχει το μειονέκτημα πως εάν προκληθεί ζημιά σε αυτό, τότε όλες οι εφαρμογές που το χρησιμοποιούν παύουν να λειτουργούν.  Επίσης, καθώς είναι απαραίτητο συστατικό του λειτουργικού, βλάβη σε αυτό συνήθως οδηγεί σε βλάβη λειτουργίας όλου του λειτουργικού συστήματος.

A. Linux Operating Systems


διανομές open source, όπως η Suse Linux

Πλεονεκτήματα
 • Μηδενικό κόστος απόκτησης.

Τα προϊόντα καλύπτονται από την αδειοδότηση GNU, συνεπώς ο χρήστης αρκεί να «κατεβάσει» το O.S., να το εγκαταστήσει και να αρχίσει άμεσα να το λειτουργεί.

 • Μεγάλη γκάμα open source λογισμικού.

Υπάρχουν πηγές και communities, που διανέμουν δωρεάν ή με κόστος εργαλεία και προγράμματα που επεκτείνουν τις δυνατότητες του λειτουργικού.  Βέβαια, οι δωρεάν διανομές, χρειάζεται να περάσουν από έλεγχο συμβατότητας και ομαλής λειτουργίας, προτού χρησιμοποιηθούν.

 • Παραμετροποίηση

Η πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα, δίνει απεριόριστες δυνατότητες υλοποίησης νέων λειτουργιών, αυτοματισμών και εφαρμογών από εξειδικευμένο μηχανικό υποστήριξης.

 • Επιδόσεις – hardware απαιτήσεις.

Ειδικά τα server O.S’s, που δεν χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον διαχείρισης, έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις λειτουργίας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αναβάθμισης – απόκτησης – συντήρησης.

Μειονεκτήματα
 • Support

Η υποστήριξη στηρίζεται στο επίσημο documentation και στα community support των άλλων χρήστων.  Συνεπώς η αξιοπιστία και επεκτασιμότητα εξαρτάται από την τεχνογνωσία του μηχανικού που υποστηρίζει το λειτουργικό.

 • Διαχείριση μέσω command line (Server O.S.).

Τα server Linux O.S διαχειρίζονται από γραμμή εντολών (με εξαιρέσεις συγκεκριμένες εφαρμογές τρίτων που μπορεί να εγκατασταθούν.  Αυτό δυσκολεύει ορισμένες καθημερινές εργασίες διαχείρισης, στον άπειρο χρήστη ή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.  Αρκετές από τα open source client O.S. έχουν ένα λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον χρήσης.

 • Χειροκίνητη εγκατάσταση software/security updates.

Τα updates διανέμονται δωρεάν, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ομαλής λειτουργίας, έπειτα της εφαρμογής τους.  Γι αυτό το λόγο δεν εγκαθίσταται αυτόματα και πρέπει να δοκιμάζονται πριν την εφαρμογή τους σε παραγωγικά συστήματα.

 • Software compatibility

Οι περισσότερες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού δεν υποστηρίζουν χρήση των εφαρμογών τους σε  διανομές linux.  Επίσης, απαιτείται παραμετροποίηση για να επικοινωνήσουν με ένα δίκτυο που στηρίζεται σε Microsoft περιβάλλον.

Γ. Custom Linux Operating Systems


επι πληρωμή διανομές, όπως Red Hat ή συνδρομή Ubuntu κ.λπ

Πλεονεκτήματα
 • Μηδενικό κόστος απόκτησης.

Τα προϊόντα καλύπτονται από την αδειοδότηση GNU, συνεπώς ο χρήστης αρκεί να «κατεβάσει» το O.S., να το εγκαταστήσει και να αρχίσει άμεσα να το λειτουργεί.

 • Μεγάλη γκάμα open source εργαλείων διαχείρισης και λογισμικού.

Υπάρχουν πηγές και communities, που διανέμουν δωρεάν ή με κόστος εργαλεία και προγράμματα που επεκτείνουν τις δυνατότητες του λειτουργικού.  Βέβαια, οι δωρεάν διανομές, χρειάζεται να περάσουν από έλεγχο συμβατότητας και ομαλής λειτουργίας, προτού χρησιμοποιηθούν.

 • Παραμετροποίηση

Η πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα, δίνει απεριόριστες δυνατότητες υλοποίησης νέων λειτουργιών, αυτοματισμών και εφαρμογών από εξειδικευμένο μηχανικό υποστήριξης.

 • Επιδόσεις – hardware απαιτήσεις.

Ειδικά τα server O.S’s, που δεν χρησιμοποιούν γραφικό περιβάλλον διαχείρισης, έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις λειτουργίας, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αναβάθμισης – απόκτησης – συντήρησης.

 • Official & Community support.

Εν αντίθεση με εταιρίες κατασκευής λειτουργικών συστημάτων (όπως η Microsoft), στο κόστος απόκτησης ή συνδρομητικής υπηρεσίας, περιλαμβάνεται η απευθείας υποστήριξη από την εταιρία διανομής του λειτουργικού συστήματος (Red Hat, Canonical για Ubuntu κ.λπ).  Στην ουσία αντί να αγοράσει ο χρήστης το O.S, αγοράζει την υποστήριξη.

Μειονεκτήματα
 • Διαχείριση μέσω command line περιβάλλοντος (Server O.S's).

Τα server Linux O.S διαχειρίζονται από γραμμή εντολών (με εξαιρέσεις συγκεκριμένες εφαρμογές τρίτων που μπορεί να εγκατασταθούν.  Αυτό δυσκολεύει ορισμένες καθημερινές εργασίες διαχείρισης, στον άπειρο χρήστη ή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.  Αρκετές από τα open source client O.S. έχουν ένα λειτουργικό και εύχρηστο περιβάλλον χρήσης.

 • Software compatibility

Οι περισσότερες εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού δεν υποστηρίζουν χρήση των εφαρμογών τους σε  διανομές linux.  Επίσης, απαιτείται παραμετροποίηση για να επικοινωνήσουν με ένα δίκτυο που στηρίζεται σε Microsoft περιβάλλον.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ICT υποδομή σας.


σύμφωνα με τις custom ανάγκες και το budget σας

επικοινωνία

Συμπέρασμα:

Με απλά λόγια, επιλογή Linux ή Microsoft περιβάλλοντος IT είναι στρατηγικής σημασίας απόφαση και απαιτεί μελέτη που περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες:

 • Κόστος απόκτησης/επέκτασης αδειών.
 • Συχνότητα αναβαθμίσεων.
 • Κόστος απόκτησης απαιτούμενου hardware και αναβαθμισιμότητα του.
 • Τεχνική υποστήριξη.
 • Συμβατότητα με απαιτούμενες εφαρμογές που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Οικειότητα χρηστών με περιβάλλον χρήσης.