Γεγονότα

Το 2012, οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν open source software (OSS) με σκοπό την υλοποίηση Web Server Υποδομής.Σήμερα, το Github έχει εγγεγραμμένους 94M developers, που αναπτύσσουν open source λογισμικό και το 90%+ των εταιριών του Fortune 100 χρησιμοποιούν το Github.

(πηγή: “State of Open: The UK in 2021 Phase Three The Values of Open.” October 2021)

Τι πιστεύουμε

Οι σύγχρονες διοικητικές ομάδες χρειάζονται πολλές διαφορετικές λύσεις προϊόντων software και βάσεων δεδομένων για να κάνουν το έργο τους.  Ένα ενοποιημένο λογισμικό (software integration) που ενώνει υποσυστήματα λογισμικού χρησιμοποιώντας μια ενιαία βάση δεδομένων είναι μια ιδανική λύση.

Τι κάνουμε


Η κάθε οικονομική οντότητα και το κάθε σύστημα έχει ξεχωριστές ανάγκες και αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα με σκοπό να να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς, να επιβιώσει σε συνθήκες ανταγωνισμού και τέλος να αναπτυχθεί. Εμείς αναλύουμε αυτές τις ανάγκες και προβλήματα και αναπτύσσουμε custom & open source λογισμικό, ως εργαλεία για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, με τα εξής χαρακτηριστικά:

OPEN SOURCE

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και μεγάλες δυνατότητες επέκτασης/προσθήκης δυνατοτήτων.

MOBILITY

Καινοτόμο γραφικό περιβάλλον χρήστη (UI) και ευκολία χρήσης από οποιαδήποτε φορητή συσκευή.

CYBERSECURITY

διατηρούμε up-to-date όλα τα υποσυστήματα λογισμικού με έμφαση στη περιμετρική ασφάλεια πρόσβασης.

 

 

SYSTEM INTEGRATION

Διασύνδεση εφαρμογών μέσω REST API's, με συμβατές εφαρμογές, όπως CRM, Taxisnet κ.α. και εξοπλισμό, όπως IP PBX, IP Phones, MS Teams, κ.α.

 

 

 

 

PLATFORM INDEPENDENT

Πρόσβαση στις εφαρμογές από οποιαδήποτε συσκευή - Apple, Windows, Android, Linux, κερδίζοντας λειτουργικό κόστος και ευελιξία.

 

 

 

 

 

EXCEPTION HANDLING

Πρόληψη σφαλμάτων που προέρχονται από το χρήστη, εξοικονομώντας χρόνο από τη παραγωγική διαδικασία.

 

 

Πως το επιτυγχάνουμε

Ειδικευόμαστε στη χρήση των παρακάτω γλωσσών προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα (open source) και εργαλείων:

 • Java
 • PHP
 • Angular
 • MySQL
 • MongoDB
 • Spring Boot
 • Spring Security
 • Primefaces
 • Wordpress
 • Woocomerce

και ανάλογα τις ανάγκες μπορούμε να υλοποιήσουμε αρχιτεκτονικές ανάπτυξης λογισμικού:

 • Desktop
 • Client - Server
 • Mobile
 • Web
 • Cloud
 • Hybrid

Επενδύστε στη χρήση λογισμικού, παραμετροποιημένου στη ροή εργασιών και συγκεκριμένες απαιτήσεις της επιχείρησης, αντί να συμμορφώνετε τη ροή εργασιών και επιχειρησιακές ανάγκες στη λειτουργία ενός έτοιμου πακέτου λογισμικού.

Λόγοι που ξεχωρίζουμε:

Ειδικευόμαστε περισσότερο από 7 χρόνια στην ανάπτυξη custom λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) για διάφορους επιχερισιακούς τομείς και απαιτητικές ροές εργασιών.

Παραδίδουμε αναλυτική τεχνική και λογική τεκμηρίωση, διαγράμματα ροής εργασιών και δεδομένων και manuals ορθής χρήσης.

Η άρτια τεχνογνωσία και εμπειρία μας στο χώρο του ICT, μας βοηθά να αναλύουμε σε βάθος τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ομαλή ενσωμάτωση τεχνολογιών στην ICT υποδομή κάθε διαφορετικής επιχείρησης.

Η εμπειρία και πιστοποιημένη τεχνογνωσία μας, σε συνδυασμό με το budget και το στρατηγικό πλάνο κάθε επιχείρησης, μας βοηθά να αναπτύσσουμε λογισμικό βάσει by-the-book κανόνες κατασκευαστή, out-of-the-box τεχνικές ή υβριδικές λύσεις.

Με ευκολία διαχωρίζουμε τα ξεχωριστά στάδια κάθε πολύπλοκης παραγωγικής ή επιχειρησιακής διαδικασίας και επαναλαμβανόμενου μοτίβου εργασίας, ώστε να αναπτύξουμε custom αυτοματοποιήσεις και εργαλεία στο λογισμικό που υλοποιούμε.

Ας αναλύσουμε τις ιδέες & τις λειτουργίες για το επόμενο λογισμικό που χρειάζεστε !

Επικοινωνήστε μαζί μας