Στρατηγικές αποφάσεις

Διασφαλίζουμε πως τα ICT συστήματα είναι ασφαλή, προστατεύονται, ελέγχονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται σύμφωνα με το εταιρικό στρατηγικό πλάνο.

Ποίοτητα & Έλεγχος

Συμβουλεύουμε και υλοποιούμε ICT υποδομή, πολιτικές και διαδικασίες, που συμμορφώνονται με πρότυπα πιστοποίησης ISO_27001.

 

Επιχειρηματική Ηθική

Μας διακρίνουν οι αξίες, οι αρχές ηθικής, επαγγελματικής και δεοντολογικής συμπεριφοράς, ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις σε καθημερινά ηθικά, διαχειριστικά και τεχνικά προβλήματα του ICT τομέα.

Αναρωτηθείτε ...

  • Έχετε περισσότερες εργασίες στον ICT τομέα της επιχείρησής σας, απ' ότι εργαζομένους?
  • Δε μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο άνθρωπο με τις απαιτούμενες δεξιότητες για τον ICT τομέα της επιχείρησης σας?
  • Χρειάζεστε να ξοδέψετε χρόνο και χρήμα τους προϋπολογισμού σας, σε στρατηγικές πρωτοβουλίες του τομέα ICT?
  • Βιώνετε συνθήκες διακοπής λειτουργιών ICT και δεν μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε?
  • Θέλετε μείωση λειτουργικού κόστους ή μετατροπή του σταθερού κόστους σε μεταβλητό?

Εφόσον απαντήσατε θετικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο outsourcing ICT παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση μας.

Η προσέγγισή μας.


  • Αναλύουμε το budget, το στρατηγικό πλάνο, τις επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτήσεις, το επίπεδο κατάρτισης σε θέματα ICT του προσωπικού και τα υπάρχοντα προβλήματα.
  • Προτείνουμε δοκιμασμένες ή custom σενάρια λειτουργίας, αναλόγως προδιαγραφών.
  • Παρέχουμε το κατάλληλο καινούριο ή/και refurbished εξοπλισμό.
  • Υλοποιούμε αποτελεσματικές λύσεις ICT υποδομής, cybersecurity, επικοινωνιών, ανάπτυξης λογισμικού και internet υπηρεσιών.
  • Επανεξετάζουμε την λειτουργική απόδοση των παραδοτέων έργων.

Project Management

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα έργα ICT υποδομής, με εγγύηση αποτελέσματος και γνώμονα την ισορροπία μεταξύ ποιότητας, ασφάλειας, κρατικών κανονισμών, συμμόρφωσης προτύπων και κόστους.

ICT Management

Αφήστε τη διαχείριση των ευαίσθητου ICT περιβάλλοντος σε εμάς και επωφεληθείτε τη μείωση σταθερού κόστους,  παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών & ευκολίας ελέγχου του ICT τομέα, βάσει των reports ασφάλειας, επιχειρησιακής λειτουργίας και υποστήριξης που σας παρέχουμε.

Εκπαίδευση


Οργανώνουμε φυσικά ή virtual σεμινάρια χρήσης των ICT υπηρεσιών από το προσωπικό της επιχείρησης ή/και τεχνικά αντίστοιχα για το προσωπικό υποστήριξης, ώστε να μειώσουμε το σημαντικό παράγοντα σφάλματος χρήστη, στον οποίο οφείλονται καθυστερήσεις στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η τεχνογνωσία και εμπειρία μας στους διάφορους τομείς του ICT και στον οικονομικό κλάδο, εγγυάται τη πρόταση και παράδοση ολιστικών, καινοτόμων, τεχνικά συμβατών ICT λύσεων, με υψηλό επίπεδο cybersecurity και μείωση κόστους εν σύγκριση μεμονωμένων έργων.

Support

Διαθέτουμε σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και πληθώρα εργαλείων τοπικής, απομακρυσμένης και αυτοματοποιημένης υποστήριξης, manuals ορθής χρήσης και video σεμιναρίων εκπαίδευσης, αξιολογώντας τις προτεραιότητες, το budget και κατάρτισης του προσωπικού της εκάστοτε επιχείρησης.

Λόγοι που ξεχωρίζουμε:

Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε καταρτιστεί, εργαστεί και ειδικευτεί στην τεχνική υποστήριξη, μελέτη και υλοποίηση ICT υποδομών, συστημάτων cybersecurity, συστημάτων τιμολόγησης, ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) και web υπηρεσιών σε επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων.

Παραδίδουμε αναλυτική τεχνική φυσική και λογική τεκμηρίωση, διαγράμματα ροής εργασιών και δεδομένων και manuals ορθής χρήσης.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία μας στο χώρο του ICT, μας βοηθά να αναλύουμε σε βάθος τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ομαλή ενσωμάτωση τεχνολογιών στην ICT υποδομή κάθε διαφορετικής επιχείρησης, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας και συγχρονισμού διαφορετικών συνεργείων.

Επειδή πολλές (τις περισσότερες) φορές οι πραγματικές ανάγκες δεν μπορούν να μπουν σε by-the-book κανόνες και καλούπια, σε αυτές τις περιπτώσεις ανακαλύπτουμε και υλοποιούμε out-of-the-box τεχνικές ή υβριδικές λύσεις, με γνώμονα την επιχειρηματική ηθική και τη κερδοφορία.

Με ευκολία διαχωρίζουμε τα ξεχωριστά στάδια κάθε πολύπλοκης παραγωγικής ή επιχειρησιακής διαδικασίας και επαναλαμβανόμενου μοτίβου εργασίας, ώστε να αναπτύξουμε custom αυτοματοποιήσεις και εργαλεία στο λογισμικό που υλοποιούμε.

Ελάτε να συζητήσουμε τις ιδέες, το στρατηγικό πλάνο και το όραμα του ICT σας !

Επικοινωνήστε μαζί μας