Δομημένη Καλωδίωση

Αρκετές φορές αυτό το επίπεδο ICT υποδομής παραμελείται, με μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες τη σπατάλη παραγωγικού χρόνου, χαμηλές ταχύτητας επικοινωνίας, αύξηση λειτουργικού κόστους επέκτασης, ευπάθειες cybersecurity, αδυναμία αναβάθμισης ενσύρματης – ασύρματης δικτυακής υποδομής και προσθήκης νέων ICT υπηρεσιών, όπως cloud υπηρεσίες, VoIP τηλεφωνία ή IP Video streaming (IP Cameras – Video Recording – IPTV).

Ως 1ο βήμα αναλύουμε τις ψηφιακές ανάγκες, τις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, τις προδιαγραφές cybersecurity, το επίπεδο επεκτασιμότητας που θέλετε να επιτύχετε και το διαθέσιμο οικονομικό budget.

Έπειτα, προτείνουμε – αξιολογούμε μαζί τα σενάρια λειτουργίας και πιθανές λύσεις και υλοποιούμε υποδομή δομημένης καλωδίωσης με προδιαγραφές:

 • Μείωσης κόστους
 • Ταχύτητας
 • Χαρτογράφησης
 • Καλαισθησίας
 • Μείωσης βλαβών
 • Νέες υπηρεσίες

LAN networking

Ειδικευόμαστε σε ICT δίκτυα data-voip-video επικοινωνιών, τα οποία περιλαμβάνουν ποικιλομορφία συσκευών και λειτουργικών συστημάτων – με τα αντίστοιχα προβλήματα συμβατότητας – και χρήση τεχνολογιών:

 • VoIP τηλεφωνίας
 • IP Video επικοινωνίας
 • Quality of Service (QoS)
 • Surveilance (IP Cameras & recording)
 • IoT συσκευών
 • PoE τροφοδοσίας
 • Cloud υπηρεσίες
 • Internet υπηρεσιών

Όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις και οι τεχνολογίες επικοινωνίας αυξάνεται και το απαιτούμενο επίπεδο cybersecurity τεχνολογιών, το οποίο απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και προστασία της ιδιωτικότητας των πληροφοριών, όπως:

 • VLAN routing
 • Switch security
 • Gateway antivirus
 • Network Antimalware
 • UTM appliances
 • User Network Profiles (UNP's)
 • Anti-Spoofing
 • Anti-Phising
 • Intrusion Prevention Systems
 • Reporting & Monitoring

Παραδοτέο έργο:


Δημιουργούμε την κατάλληλη LAN ICT υποδομή, ώστε να μπορεί να "δεχθεί" ενοποίηση υπηρεσιών VoIP, Video Streaming, Web εφαρμογών, Cloud υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο cybersecurity και τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις, σύμφωνα με το οικονομικό και στρατηγικό πλάνο σας.

Wireless Networking

WLAN Site Survey

H εγκατάσταση μιας αξιόπιστης, ενοποιημένης με την ενσύρματη υποδομή και με υψηλά cybersecurity πρότυπα ασύρματης υποδομής είναι μια δαπανηρή επένδυση.

Είτε υλοποιείτε μια καινούρια ασύρματη υποδομή σε ένα νέο κτήριο ή επεκτείνετε την υπάρχουσα ενσύρματη ICT υποδομή, χρειάζεται έρευνα χώρου, ώστε να έχουν οι χρήστες 100% επικοινωνία σε ένα ενιαίο WiFi δίκτυο.

Ανιχνεύουμε τους χώρους και τη δομική κατασκευή τους και συντάσουμε χάρτη με την αναγκαία κάλυψη, επιθυμητές ταχύτητες επικοινωνίας και πιθανούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Οι φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης οποιουδήποτε ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου είναι το κλειδί της επιτυχίας.

Σύμφωνα με τη WLAN Survey έκθεση, εγκαθιστούμε εξοπλισμό, το μοντέλο – το κόστος και οι προδιαγραφές του οποίου εξαρτάται των των επιχειρησιακών απαιτήσεων:

 • Αριθμό χρηστών και συσκευών
 • Cybersecurity
 • Μελλοντική επεκτασιμότητα
 • Χώρος μεγάλης πυκνότητας χρηστών στο κτήριο
 • Guest υποδίκτυο και δικαιώματα πρόσβασης
 • Τύπος και απαιτήσεις εφαρμογών που χρησιμοποιούνται
 • BYOD (Bring Your Own Device) πολιτικές ασφαλείας

Virtualization

Η εικονικοποίηση (virtualization) βασίζεται στην έννοια της κατάτμησης (partitioning) όπου ένας ενιαίος φυσικός server χωρίζεται σε πολλαπλούς λογικούς servers, οι οποίοι με τη σειρά τους εκτελούν ανεξάρτητα το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές.

Μεταμορφώστε το τρόπο που χρησιμοποιεί το ICT τη τεχνολογία και τη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, σε ένα εύχρηστο, εύκολα διαχειρίσιμο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας Server – Desktop – Application virtualization.

Πλέον τα κόστη hardware και software virtualized εξοπλισμού έχουν μειωθεί, συνεπώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα χρήσης μιας cloud υποδομής, χωρίς συνδρομητικά κόστη, στο δικό σας χώρο.

Τα οφέλη μιας virtualized ICT υποδομής είναι πολλά, τα πιο σημαντικά είναι:

 • Ευελιξία διαχείρησης
 • Εύκολη επεκτασιμότητα
 • Επιχειρησιακή συνέχεια
 • Υψηλό Cybersecurity επίπεδο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Backup routines
 • Disaster Recovery
 • Predictable Performance
 • Scalability
 • Workload management

Ειδικευόμαστε τα τελευταία 12 χρόνια σε εγκατάσταση και αναβάθμιση datacenters που παρέχουνserver – desktop – application virtualization, σε πλατφόρμες VMWare και Citrix.  Μπορούμε να σας προτείνουμε και να υλοποιήσουμε δοκιμασμένες και custom λύσεις virtualized ICT υποδομής.

Server networking

Ανεξάρτητα αν οι Servers που χρησιμοποιείτε στην ICT υποδομή είναι σε virtual ή φυσικό περιβάλλον, κατηγοριοποιούνται βάσει της λειτουργίας τους, όπως Domain Policy server, Application server, File server, Database server, Mail server, Print server, Proxy server και Web server.  Ανάλογα το μέγεθος και τις ICT ανάγκες, μπορεί να συγχωνεύονται σε ένα φυσικό ή virtual μηχάνημα.

Το σημερινό ICT περιβάλλον είναι δυναμικό και πολυπαραγοντικό.  Υπάρχουν πληθώρα διαφορετικών clients, όπως Android – Microsoft – Apple – Linux, που χρησιμοποιούν διαφορετικούς διαφορετικές μεθόδους σύνδεσης σε εταιρικούς πόρους, όπως υπάλληλοι (τοπική ή απομακρυσμένη πρόσβαση) – πελάτες – συνεργάτες.  Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον, που λόγω της ανάγκης να είναι ανοικτό σε αυτούς τους χρήστες, απαιτεί υψηλό επίπεδο Cybersecurity και έλεγχο κίνησης – ενεργειών των χρηστών.

Οι κύριοι κατασκευαστές λειτουργικών συστημάτων Servers – σε σειρά ποσοστού χρήσης, είναι η Microsoft, διανομές Linux, διανομές Unix και Apple.  Η επιλογή είναι στρατηγικής σημασίας, διότι καθένας έχει διαφορετικούς τρόπους με διαφορετικό κόστος να παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες.  Συνήθως η επιλογή στηρίζεται σε:

 • Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
 • Cybersecurity δυνατότητες
 • Επεκτασιμότητα
 • Ευελιξία
 • Συμβατότητα με software & clients
 • Κόστος αδειών
 • Υποστήριξη

Τι πιστεύουμε


Όπως σε κάθε προϊόν, τα λειτουργικά συστήματα Server, διαθέτουν εξειδικευμένα ή/και εξτρά εργαλεία και λειτουργίες ώστε να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό. Το κλειδί είναι η τεχνογνωσία αυτών των εργαλείων και λειτουργιών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο βαθμό.

WAN VPN's & Teleworking

Τα IP VPN’s επεκτείνουν ένα ιδιωτικό δίκτυο (π.χ LAN) μέσω ενός δημοσίου (public) δικτύου, όπως είναι το Internet. Επιτρέπουν σε IP συσκευές (όπως PC, smartphone, tablet) να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα/φωνή/video μέσω ενός κοινού (shared network) ή δημοσίου δικτύου (public network) σαν να ήταν απευθείας συνδεδένη στο ιδιωτικό δίκτυο, επωφελούμενο από τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη διαχείριση του ιδιωτικού δικτύου. Ένα VPN δημιουργείτε υλοποιώντας ένα εικονικό point-to-point κύκλωμα με χρήσης dedicated συνδέσεων, virtual tunelling πρωτοκόλλων και κρυπτογράφηση IP κίνησης πακέτων.

Ιδιότητες ενός καλοσχεδιασμένου IP VPN

Data Confidentiallity

Ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό σε οποιαδήποτε VPN υλοποίηση.  Καθώς τα δεδομένα δρομολογούνται μέσω ενός μη ασφαλούς μέσου (όπως το Internet), η εμπιστευτικότητα των δεδομένων είναι κρίσιμη και υλοποιείται από τεχνολογίες κρυπτογράφησης.

Data Integrity

Αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που επικαιροποιούν πως τα δεδομένα δεν έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά μεταξύ των σημείων ενός IP VPN.

Data Origing Authentication

Επικύρωση των άκρων ενός IP VPN, που είναι απαραίτητο για την προστασία αλλοίωσης της ταυτότητας των άκρων του IP VPN και μεγίστη ασφάλεια απέναντι σε μεγάλο αριθμό επιθέσεων (όπως man-in-the middle). Στη περίπτωση των SSL IP VPN's αφορά τεχνολογίες εξουσιοδότησης χρηστών.

Anti-replay protection

Περιλαμβάνει τεχνολογίες ανίχνευσης και απόρριψης κακόβουλων πακέτων μεταξύ του IP VPN κυκλώματος (όπως μεταφορά malware πακέτων, που εκτός των άλλων αρνητικών συνεπειών οφείλεται στη διακοπή ή καθυστέρηση επικοινωνίας).

Quality of Service

Οι σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας περιλαμβάνουν εκτός της μεταφοράς δεδομένων, τη μεταφορά ευαίσθητης ποιοτικά κίνησης (όπως IP VoIP τηλεφωνίας και conferencing) και μεγάλου όγκου κίνησης δεδομένων (όπως π.χ video IP καμερών).  Οι υπηρεσίες δεν είναι λειτουργικές, χωρίς την εφαρμογή τεχνολογιών QoS (κανόνες προτεραιότητας ανάλογα κατηγορίας δεδομένων).  

 

Λογική τοπολογία

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα IP VPN's και η παραμετροποίησή τους, έχουν άρρηκτη σχέση με τη λογική τοπολογία διασύνδεσης των σημείων (SSL VPN's, Site-to-Site, Hub'n'Spoke ή Full-Mesh) ενός IP VPN και κατ' επέκταση με την ταχύτητα επικοινωνίας του ευρυζωνικού δικτύου (WAN).

Πως λειτουργούμε:


Αναλύουμε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τους γεωγραφικούς περιορισμούς, τις επιχειρησιακές ανάγκες data-voice-video επικοινωνίας και το αναγκαίο επίπεδο cybersecurity και υλοποιούμε την κατάλληλη ευρυζωνική (WAN) υποδομή για την επιχείρησή σας.

Λόγοι που ξεχωρίζουμε:

Υλοποιούμε για περισσότερο από 12 χρόνια ICT υποδομές με ή χωρίς ISO:27001 συμμόρφωση.  Ο εξοπλισμός που ειδικευόμαστε είναι ο εξής:

 • Cisco ISR's
 • Cisco Layer 2/3 switches
 • Alcatel Layer 2/3 switches
 • Alcatel WLAN AP's
 • Grandstream WLAN AP's
 • Cyberoam/Sophos UTM's
 • Watchguard UTM's
 • Watchguard AP's
 • Microsoft Servers
 • Microsoft Exchange Server

H πιστοποιημένη τεχνογνωσία, μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ICT υποδομής.  Εσείς ωφελείστε από τη κατάλληλη επιλογή και μέγιστη χρήση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού, χωρίς περιττές δαπάνες και προβλήματα ασυμβατότητας.

Παραδίδουμε αναλυτική τεκμηρίωση ροής διαδικασιών και επικοινωνίας, διαγράμματα της ICT υποδομής και πολιτικών ασφαλείας μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Η άρτια τεχνογνωσία και εμπειρία μας στο χώρο του ICT, μας βοηθά να αναλύουμε σε βάθος τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ομαλή ενσωμάτωση τεχνολογιών στην ICT υποδομή κάθε διαφορετικής επιχείρησης.

Χωρίζουμε τα έργα που υλοποιούμε στις εξής φάσεις:

 • Ανάλυση προβλημάτων/υπάρχουσας υποδομής
 • Τεχνικο-οικονομική μελέτη
 • Έλεγχος και Παραμετροποίηση λύσης
 • Υλοποίηση στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριό μας
 • Παρουσίαση και feedback από εσάς
 • Τελική υλοποίηση
 • Έλεγχος και αποδοχή

Ας σχεδιάσουμε το επόμενο ICT project σας !

Επικοινωνήστε μαζί μας