Οι ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications – UC) είναι ένα γρήγορα εξελίξιμο φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα.  Τα πιο «αγαπημένα» χαρακτηριστικά στο χώρο των επιχειρήσεων ενός συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών είναι τα εξής:

Unified Messaging

Έχοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση μια λειτουργική ICT υποδομή, ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να να έχει συγκεντρωμένα όλα τα κανάλια επικοινωνίας (voice, chat, voicemail, email, faxes, sms, skype, fb κ.α.) σε μια συσκευή (όπως smartphone) και να έχει πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Direct Call routing & forwarding

Είναι το χαρακτηριστικό που διασφαλίζει πως μια κλήση θα καταλήξει πάντα σε κάποιο προορισμό.  Η τεχνολογία χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δρόμους δρομολόγησης της αρχικής κλήσεις σε διαφορετικούς προορισμούς (π.χ. εσωτερικό -> group εσωτερικών -> απομακρυσμένο softphone -> voicemail σε τηλεφωνικό -> αποστολή του voicemail στο email inbox του χρήστη).

Integration

Είναι πλέον σπάνιο στις μέρες μας, μια επιχείρηση να βασίζεται σε ένα μόνο σύστημα επικοινωνιών.  Κάθε σύγχρονη επιχείρηση, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και επιχειρησιακές ανάγκες.  Συνεπώς, η δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος επικοινωνιών με 3ους κατασκευαστές λογισμικού, είναι τεράστιο πλεονέκτημα.  Ένα σύστημα ενοποιημένων επικοινωνιών επιτρέπει την ενσωμάτωση λειτουργιών με λογισμικό τρίτων και παραμετροποίηση στις ανάγκες της επιχείρησης (όπως ενσωμάτωση υπηρεσιών Skype, CRM κ.α.)

Dynamic Lines

Είναι η τεχνολογία που επιτρέπει σε σύστημα ενοποιημένων επικοινωνιών (Unified Communications), να χρησιμοποιεί κοινόχρηστες γραμμές επικοινωνιών από διαφορετικά σημεία (π.χ. στο σενάριο μιας επιχείρησης σε διαφορετικά σημεία, που χρησιμοποιεί διαφορετικές τοπικές γραμμές, ένα UC σύστημα μπορεί να «ενώσει» τις γραμμές σε ένα “line pool”, με άπειρες δυνατότητες load balancing – failover – call routing κ.λπ.).

Mobile Apps

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα ενός συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών είναι η χρήση φορητών εφαρμογών (mobile apps), με σκοπό τη σύνδεση και πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων ενός UC συστήματος στο smartphone ή tablet του χρήστη.

Call & Video Conferencing

H παραδοσιακή επικοινωνία φωνής έχει εξελιχτεί ώστε να περιλαμβάνει video, προσφέροντας πολλές καινοτόμες τεχνολογίες σε μια επιχείρηση, όπως webinars, face-to-face meetings, screen sharing κ.λπ και μείωση του κόστους μετακινήσεων.

Presence

Είναι ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών (Unified Messaging – UC), βάσει του οποίου μπορεί η επιχείρηση, μέσω ενός web portal, να παρακολουθεί το εταιρικό κατάλογο, στατιστικά των κλήσεων και φόρτου εργασίας, το κόστος επικοινωνιών που έχει κ.α.

Fax-over-IP

Η τεχνολογία αυτή, ενσωματώνει την αποστολή/λήψη fax μέσω PC/Laptop/Tablet/Smartphone και email εφαρμογών με χρήση συμβατού IP Gateway ή IP PBX.

 

Softphones

Αντίστοιχα με τη χρήση mobile apps στα smartphones/tablets των χρηστών, τα softphones επιτρέπουν σε ένα laptop/desktop χρήστη να γίνει προέκταση του εσωτερικού του τηλεφώνου και να έχει πρόσβαση σε UC υπηρεσίες.

Call Center

Ένα Call Center σύστημα συνήθως χρησιμοποιείται ανεξάρτητα, καθώς προορίζεται για διαχειρίζεται μεγάλη κίνηση κλήσεων.  Ένα ενοποιημένο σύστημα επικοινωνιών (Unified Communications – UC) χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα του να ενσωματώσει τεχνολογίες ή να ενωθεί με ένα Call Center σύστημα επικοινωνιών.

Internet Telephony Service Providers (ITSP’s)

Η σύνδεση με Internet παρόχους τηλεφωνίας είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ασφαλείας της ICT υποδομής, που πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση.

Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την ICT υποδομή σας.


σύμφωνα με τις custom ανάγκες και το budget σας

επικοινωνία

Συμπέρασμα:

Τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών είναι πολλά.  Στην επιλογή και μελέτη υλοποίησης, θα πρέπει να λάβει ο πελάτης υπόψιν, τους πόρους που απαιτούνται για την λειτουργία των τεχνολογιών στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιβάλλον, τις άδειες που μπορεί να χρειάζονται για κάποιες από τις δυνατότητες και τη συμβατότητα του UC συστήματος με υπάρχων εξοπλισμό και 3ους κατασκευαστές.